OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 9, moich danych osobowych, niezbędnych do podjęcia, kontynuowania i ukończenia przeze mnie studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w tym do procesu rekrutacji i dokumentacji przebiegu studiów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.). Oświadczam, iż Dolnośląska Szkoła Wyższa poinformowała mnie o dobrowolności podania danych i przysługujących mi prawach, w szczególności o możliwości odwołania niniejszej zgody w każdym czasie, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Dolnośląska Szkoła Wyższa nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.