Witamy w serwisie rekrutacyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej!

Rekrutacja trwa od 16.12.2013r. do 28.02.2014r. na rok akademicki 2013/2014

Rekrutacja Kandydata na wybrany kierunek / specjalność na studia I., II. stopnia i studia podyplomowe odbywa się dwuetapowo:

 1. Zapisanie się w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Dostarczenie wymaganych dokumentów do odpowiedniego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 1. Zapisanie się w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów
  • Zalogować się elektronicznie, czyli utworzyć swoje konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów podając swój pesel i zabezpieczając konto hasłem. Hasło należy zapamiętać lub zapisać, ponieważ tylko zainteresowana osoba ma wejście na wytworzone konto.
  • Po zalogowaniu należy wprowadzić niezbędne dane osobowe do Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dokonać wyboru odpowiedniego kierunku / specjalności studiów I., II. stopnia, studiów podyplomowych i zaakceptować wybór potwierdzając odpowiednim przyciskiem.
  • Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów / specjalności można dokonywać wszelkich zmian i korekt osobiście, np. można dodawać i usuwać zdjęcie.

   Wymagania: kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, lewy półprofil, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (podobnie jak do dowodu osobistego), zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli.

   Uwaga: 3 fotografie w formie tradycyjnej, które są dostarczane z kompletem dokumentów do wybranego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, muszą być identyczne jak wstawione zdjęcie elektroniczne.
 2. Dostarczenie wymaganych dokumentów do odpowiedniego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • Po wydrukowaniu podania i umowy należy je podpisać i dostarczyć do odpowiedniego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z kluczowymi dokumentami określonymi poniżej.

Wymagane kluczowe dokumenty na studia I. stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne.
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Wymagane kluczowe dokumenty na studia II. stopnia (magisterskie)

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów część A i część B (suplement) I. stopnia (oryginały do wglądu,
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne.
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Wymagane kluczowe dokumenty na studia podyplomowe

 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I. lub II. stopnia wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko imię/imiona), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w zapisie elektronicznym – etap I. – nie należy wstawiać zdjęcia elektronicznego),
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Opłata wpisowa*)

Kandydat wnosi opłatę wpisową w terminie do 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i potwierdzeniu przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletności dokumentacji i nadanie statusu przyjęcia.

Wpisowe na rok akademicki 2013/2014 wynosi:

 • 300 zł na studia I stopnia, studia II stopnia dla absolwentów innych uczelni,
 • 20 zł na studia II stopnia dla absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • 200 zł na studia II stopnia, dla absolwentów uczelni współpracujących**) z Dolnośląską Szkołą Wyższą,
 • 100 zł na studia podyplomowe

Wpisowe należy wpłacić na numer rachunku DSW, który zostanie automatycznie przyznany po rejestracji i zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.


*) Złożenie dokumentów oraz opłaty wpisowej w pierwszym terminie jest gwarancją otrzymania legitymacji studenckiej na pierwszym zjeździe.

**) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (wcześniej: Kolegium Karkonoskie) w Jeleniej Górze, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” w Gnieźnie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.